REFERÈNCIES


Pàgines web 

- Portal oficial de la Fundació del castell

www.castellalaro.cat

 

- Pàgina del Consell de Mallorca sobre els castells de l'illa.

http://www.portalfora.es/castellsdemallorca/alaro.html

(Aquest portal ha deixat d'estar operatiu durant el primer semestre de 2015)

 

 - Pàgina del Consell de Mallorca sobre el refugi del castell

http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=271&id_section=3198&id_son=3204&id_grandson=4021&id_greatgrandson=4028#4156

 

- Pàgina de Lluís Vallcaneras de Balears Natura (Govern de les Illes Balears)

http://ca.balearsnatura.com/paratge-natural-de-la-serra-de-tramuntana/ititnerarios_castell-d-alaro.html

 

 - Pàgina sobre la geografia literària d'Alaró impulsada per la Fundació Casa Museu (Fundació Casa Museu)

http://fundaciocasamuseu.cat/rutesqr/index.php?i=ca&r=13

 

 - Pàgina sobre el castell de la Viquipèdia

http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_d%27Alar%C3%B3

 

- Portal del fons fotogràfic Salvany (Memòria Digital de Catalunya) 

 http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/collection/bcsalvany/searchterm/Alar%C3%B3/field/all/mode/all/conn/and/order/title/ad/asc

 

- Petit vídeo filmat amb un dron de l'esperó de Mestral i la presó dels Moros

https://www.youtube.com/watch?v=kgs6LvrQcq4

 

Bibliografia- Arxiduc Lluís Salvador d'Habsburg-Lorena (1994): Els castells roquers de Mallorca. Edicions Cort, Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear. (traducció de l'original alemany de 1910)

 

- Autors diversos (2006): Un castell de records. Crònica fotogràfica d'Alaró i el seu castell. Edita Associació de Voluntaris del Castell i Associació Cultural Al rum, Alaró. 

 

- Autors diversos (2002-2004): Agenda Local 21. Alaró. Document 1: Memòria descriptiva. elaborat per part del Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial (GaaT), pel Consell de Mallorca (Conselleria de Cooperació Local) i la Mancomunitat del Raiguer de Mallorca.

 http://www.ajalaro.net/wms/ofo/imgdb/archivo_doc40748.pdf

 

- Brill, Yvonne (1993): L'escala invisible. Col·lecció Titelles 10, Ed. Moll. (versió de la rondalla de les bruixes entre Alcadena i el castell.

 

- Encinas, J. A. (2014): Corpus cavernario mayoricense. El Gall Editor. 1355 pp. Pollença. (pàg. 88-101)

 

- Font Martorell, Gabriel (1964): Cincuenta excursiones a pie por la isla de Mallorca. Fomento de Turismo de Mallorca, Palma. Pàg. 249-253.

 

- García Pastor, Jesús (1966): Rutas escondidas de Mallorca. Fascicle núm. 14: el castillo de Alaró. Imprempta Politècnica, Palma. 

 

- Garrido, Carlos (2008): Lo pus fort castell. La Almudaina (Dominical del Diario de Mallorca) 10 d'agost de 2008, Núm. 380.

(http://medias.diariodemallorca.es/suplementos/2008-08-17_SUP_2008-08-10_00_08_07_almudaina1008.pdf)

 

- Guasp Gelabert, Bartomeu (1972): Poesies. Editat per l'autor, imprès a Gràfiques Mirarmar, Ciutat de Mallorca. (pàg. 73-88)

 

- Guasp Gelabert, Bartomeu (1973): Datos y noticias para la historia de Alaró y su castillo. Impremta Moderna, Llucmajor.

 

- Jaume I et altri (1983): Les quatre grans cròniques. Edició a càrrec de Ferran Soldevila, Biblioteca Perenne vol. 26, Editorial Selecta, Barcelona.

 

- Jaume, Miquel (2012): El castell d'Alaró. Fets històrics i llegendes. Fundació Castell d'Alaró.

(Còmic preciós sobre la història i les llegendes del castell) 

 

- Lillo Colomar, Joan V. et altri (1993): Castell d'Alaró. Col·lecció "Itineraris a peu per la serra de Tramuntana", Ed. Consell Insular de Mallorca.

 

- Llodrà Pizà, Gabriel A. (2015): Guia Arqueològica del Castell d'Alaró. Fundació Castell d'Alaró, Alaró.

 

- Pol i Llompat, Josep Lluís (2018): El camí d'un poble. Edita Associació Cultural Al-Rum, Associació de Voluntaris del Castell, Fundació Castell d'Alaró, Ajuntament d'Alaró. Gràfiques Robines, Alaró 2018.

 

- Riera Frau, M. Magdalena i Soberats Sagrera, Natàlia (1992): El sistema hidràulic d'Alaró (Mallorca). Ed. Ajuntament d'Alaró. 

 

- Rosselló de Son Fortesa, Joan (1923): Penyaflor. Revista Catalana núm. 139 (31 de març de 1923) Pag. 124-130

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/ref/collection/catalana/id/902

 

- Sastre Rayó, Gabriel i Ordines Marí, Antònia (1979): Alaró, aspectes històrics, costums i tradicions. Edicions Cort, Ciutat de Mallorca.

 

- Valero i Martí, Gaspar (1992): Camins i Paisatges. Col. Les Fonts Ufanes, R. i J.J. de Olañeta Editors, Barcelona. Vol. II, pàg. 417-448