Rondalles

Gran part de la literatura que existeix sobre el castell d'Alaró fa referència a les seves llegendes. De fet, el castell d'Alaró deu ser un dels llocs més prolífic en aquestes contarelles populars. En aquesta secció hi trobareu aquelles que coneixem per boca de gent alaronera, però que en general també estan recollides a l'Aplec de Rondalles Mallorquines d'Antoni Maria Alcover, publicades per l'Editorial Moll i a qui agraïm els permisos per reproduir alguns fragments. La majoria són recollides també per l'Arxiduc Lluís Salvador al llibre dels castells roquers, perquè el mateix Alcover el proveí.


El tresor de sa Cova des Castell d'Alaró

 

Mossèn Antoni M. Alcover redacta aquesta rondalla al Volum XIV, pàg. 29 i diu que li  ha contada En Joan Parets de Son Curt. La contarella explica que un alaroner...

 

...trobà dalt sa cucuia d'aqueix castell una cova plena de set munts de set passes de redó de dobles de vint, i d'aquelles més grogues.

 

Després cridà un amic i tots dos anaren a veure-la. Tot i les advertències del primer, el convidat va prendre una dobla d'or i la boca de la cova es va cloure a l'acte. Aquesta no es va tornar obrir fins que aquell no la va tornar deixar exactament en el munt del que l'havia presa.

 

I tots dos ja han pegada fua cap a defora. I com cent mil llamps cap a Alaró. I diuen que sa cova se va cloure de ell nou, i no s'és tornada descloure pus mai. (...) No és ver que ho ha d'esser ben garrida una estesa de set formiguers de set passes de redó, i tot dobles de vint?


Les bruixes de Son Curt

 

La clotada on neix la font de Son Curt o font de sa Mata, que dóna nom també al torrent, és un lloc especial, recobert per una vellíssima mata. S'hi davalla per una rústica escala feta de graons de pedra treballats i, allà mateix, hi ha també la gola de la cova. La descripció que en fa Antoni M. Alcover és exacta: 

 

... hi ha una cova no gaire gran, però fa un forat que tira ben endins. Diuen que un temps, d'allà dins sortien ses bruixes es vespre i s'espitxaven per aquells contorns a fer-ne de ses seues.

 

La rondalla escrita (Tom núm. V, pàg. 138) diu també que el sen Felet s'hi acostà un vespre perquè havia vist la llumenària de la ciutat de ses Bruixes, i que mai més es tornà saber res d'ell.


La potada del cavall del rei En Jaume

  

En una de les pedres vora el portal forà de l'avantmurada, que fan com a de cavalcador, hi ha una marca rodona més o manco profunda que seria, segons la contarella, de la pota del cavall del rei en Jaume en rendir la murada. Vos ho contarà qualsevol alaroner. Així ho recull també Antoni M. Alcover al tom núm. V de l'Aplec de Rondalles Mallorquines (pàg. 107), tot i que la referència és més genèrica.  

 

... i quan pujau en es Castell d'Alaró, devers mitjan lloc, si ho mirau bé, també n'hi veureu de clots dins sa penya, que ho pareixen, potades de cavall.

... i des puig de So'n Cos de Marratxí amb un llongo se tirà an es Coscois de Santa Maria, i amb un altre an es castell d'Alaró.

 

Respecte de la pervivència d'aquesta marca, mirau també la imatge 2 de l'apartat de l'arxiu Salvany dins la secció d'Imatges d'ahir i avui.


La sang dels moros

 

Les parets dels penya-segats del castell part damunt el darrer tram de camí, especialment a posta de sol, prenen un color ataronjat ben intens que hauria pogut donar origen a la llegenda, la de que aquests regalims encara són fruit de tota la sang que vessà l'exercit cristià i el propi rei En Jaume de la matança de moros que allà hi feren. Així ho recull també Antoni M. Alcover al tom núm. V de l'Aplec de Rondalles Mallorquines (pàg. 108-109), encara que en realitat parla també d'una herba clapada de vermell.  

 

... espasada va, espasada ve, a dreta i a esquerra; i caps de moro a l'aire, i cossos xapats en creu, i sang per llarg que brufava aquelles penyes i s'herba que s'hi congriava, que encara n'està clapada...

Si hi anau, i mirau arreu per devora aquelles potes senyades a sa penya, hi veureu un herbum, molt atapit, clapejat de vermell fosc...


Les bruixes d'Alcadena

 

Diu una versió que durant el solstici d'estiu, és a dir, per la nit de Sant Joan, les bruixes d'Alcadena i del castell d'Alaró tiren uns fils de cim a cim i s'hi passegen per damunt fent-hi jutipiris. Sembla que aquesta llegenda podria recollir el fet meteorològic que, per aquestes dates, la humitat de juny i els corrents tèrmics entre les dues muntanyes congrien unes boires esfilagarsades que compareixen i desapareixen en ràpida evolució. És memorable el dibuix de Francesc de Borja Moll a l'aplec de Rondalles d'Antoni Maria Alcover, que altra vegada  recull la llegenda (Tom V, pàg. 135). Aquesta transcripició, emperò, la situa en el temps cada dissabte!

 

Idò diuen que ses bruixes, altre temps, com anaven tant pel món, que en feien de pica de porc, es dissabtes a vespre se solien aplegar dalt aqueis dos puigs (...) i se tiraven uns fils que elles sabien filar, i amb aqueis fils feien un pont entre es Castell i s'Aucadena i allà dalt ballaven i feien mil jutipiris fins hora d'auba, que se'n tornaven an es seu cau o enfony, com ses òlibes.


L'episodi de Cabrit i Bassa

 

Segurament la llegenda de Cabrit i Bassa és la més coneguda del castell o, si més no, una de les més emblemàtiques. El fet històric sobre el que se sustenta és el de la conquesta de Mallorca al rei Jaume II per Alfons el Lliberal de Catalunya. (Mirau l'episodi a la secció d'Història antiga) Una de les millors descripicions de l'episodi el trobam a El Comte Mal, un poema en dotze cants escrit per Guillem Colom i Ferrà (Sóller 1890- Ciutat 1979) i publicat per l'editorial Moll el 1950.  A continuació reproduïm un fragment del Cant Quart, amb permís de l'editor.

... retre honor i vassallatge al rei Anfós d'Aragó?

 

     Sa corona hereditària

     volia fer feudatària

la d'En Jaume de Mallorca per cenyir-la amb goig cruel,

     Tremolant al vent, lleugeres,

     ja arboraven llurs senyeres

     castells i torres roqueres

de Pollença i Santueri... Sols l'host d'Alaró és fidel.

 

      Ànimes més acerades

     que ses torres artillades

tanca el castell dins ses portes, i comanden l'altiu fort

     dues àguiles de raça:

     Guillem Cabrit, Guillem Bassa.

     L'arpella que els doni caça,

bé haurà de tenir esmolades les urpes i el béc prou fort!

 

     Sobre el castell solitari

     arboren com un desvari

la senyera de Mallorca que al traidor no s'ha arriat,

     i que es dreça sobirana

     sobre el mont, sobre la plana

     -com una estrella llunyana-

contra l'host aragonesa, al vent de la llibertat.

 

     Quan la lluita es fa més forta,

     truca un missatger a la porta:  

-Castellans, lliurau de pressa les claus del castell rebel
     o de grat deixau-vos prendre:
     el fort que car es deixi vendre
     serà en sec fet pols i cendra,
insepults els qui el defensin i menjats pels corbs del cel.

      -I, ¿qui amb tal ordre us envia?

     Cabrit irat responia-
-Anfós d'Aragó i Mallorca jurat com a rei i hereu.
     -No coneixem al reialme
     altre rei que el rei En Jaume
     A Mallorca, -i perdonau-me-
anfós és un peix que es menja amb allioli a tot arreu...

     -Llamp del cel!, que és gran vilesa
     sofrir més vostra escomesa!
¿Qui gosa amb tals paraules insultar el rei d'Aragó?
     -crida Anfós als de la plaça.-
     -Dos lleials: Cabrit i Bassa.
     -¿Cabrit, dieu? Bona caça!
Doncs, com cabrits jur rostir-vos per escarment del traidor!- 

 

     I vers l'aspra cima estreta

     runz el dard, brunz la sageta,

brunz arreu la pega, el sofre, el foc grec, l'estopa ardent.

     Cruixen els murs i les portes

     sota les llambordes fortes...

     Per sobre les cendres mortes,

sols Cabrit i Bassa es drecen, desafiant el turment.

 

     Piques a tall d'ast s'arboren

     que cruels els afitoren.

Sobre un llit de flama viva, lligats com feix de sarments,

     se'ls llança. Dins el suplici,

     llur carn crema en sacrifici

     sobre l'heroic precipici...

Màrtirs, la mort segellava la fe dels seus juraments.


... El salt den Fonoll 

 

Aquesta rondalla és encara també ben viva al poble d'Alaró. Antoni Maria Alcover la recull al Vol. XXIV (pàg. 101-102) de l'aplec de Rondalles Mallorquines publicades per l'Editorial Moll.

 

Idò això era un alaroner que li deien En Fonoi, s'homo més agosarat, atrevit, de més coratge i més mal de retgirar que se fos vist mai.

Figurau-vos que una vegada posà messions que faria s'uiastre una hora just en es castell d'es penyal de s'Orengar, allà a sa cucuia esglaiadora d'es Castell d'Alaró, a on es penyalar reploma, fa barbacana; i si un hi guaita, no veu més que es fondal aborronador a milenars de pams endins...

 

Conta la rondalla, que l'enveja de qui havia posat messions amb en Fonoll, veient com havia de perdre l'aposta, el va empènyer fondal avall. D'això, el poble en feu una cançó que Mn. Bartomeu Guasp Gelabert recull en un dels seus poemes. (reproduccions dels textos amb permís de l'Editorial Moll i de la impremta en el cas de Guasp.)


EN FONOLL


Al vessant de tramuntana

de l'alt Castell d'Alaró,

tallat a plom dóna vèrtig

un abisme esglaiador.


Els prou ardits de'n decanten...

Mes un neci agosarat

al vol del penyal s'arrisca

a fer l'ullastre esbrancat.


Cap per entre mans en terra,

cos i cames per amunt;

que En Fonoll talment s'hi aguanta

l'hora va a complir-se al punt.


Les messions seran seves!

Ai, ja una ullada de crim

ha fet que altres, per no perdre,

l'empenguessen a l'abim.


Caigué avall..., se féu mil benes...

D'aquella tràgica horror

sura entre la gent del poble

aquest eco de tristor:


Mare de Déu del Refugi,

¿no el sabéreu emparar

an En Fonoll com va caure

pel penyal de S'Orengar?


Verge del cel, Mare nostra,

Mare del Nostre Senyor,

potser són mots d'insolència

els de la vella cançó.


Quan el bon seny no acompanya,

s'esguerra el coratge brau;

el qui tempta Déu, s'exposa;

qui ama el perill, hi cau.


La glosa que fa memòria

del que se va esdevenir,

sia, doncs, més cristiana.

El cor me la dicta així:


Si a la Verge del Refugi

hagués sabut estimar,

no hauria exposat sa vida,

En Fonoll per s'Orengar.


                                  1925