Cançoner

A continuació reproduïm aquelles gloses o fragments en les que apareix esmentat el castell d'Alaró i que foren recollides pel Pare Rafel Ginard i Bauçà en el "Cançoner Popular de Mallorca". Aquesta magna obra, publicada per l'Editorial Moll en quatre volums entre els anys 1966 i 1975, és un recull exhaustiu de la tradició oral que durant la seva vida havia anat anotant el santjoaner. El mateix Francesc de Borja Moll hi feu la seva contribució en els dos darrers volums. Agraïm, com sempre, l'amabilitat i el permís de l'Editorial Moll per la reproducció dels textos. Així mateix, la cerca ha estat facilitada per la digitalització que la Fundació Casa Museu Pare Ginard n'ha fet de l'obra (http://www.fundaciocasamuseu.cat/literatura/index.php?i=ca&s=canconer).


Glosa 148, Vol. III (Sineu)

En es Castell d'Alaró

hi ha un abre que fa quequis.
Si voleu sabre can Mequis
anau a demanar-hó.

 

Glosa 34, Vol. IV (Campos)

S’altre dia, un ropit
caçava amb una pastera
ses anguiles de Cabrera,
p’es faro de formentor.
Com ho sabé es director
principal de medicina,
amb ses dents d’una gallina
tomà es Castell d’Alaró.
I un borino ros venia..

Dècimes desbaratades

Vol. IV (Llubí)

Un homo vei i pelat,
natural de Capdepera,
duia dins una panera
ses murades de Ciutat;
i se n’anava aviat
a damunt es Puig Major,
i, sempre rompre en suor,
va pujar d’una vegada,
i amb una sopegada
cruixí es castell d’Alaró.


Glosa 180, Vol. I (Orient)

Oh castellet d'Alaró,

veinat de sa meva vila!
¿Què deu fer Na Margalida?
¿Que deu pensar en mi, o no?

Un aubó (I)

Glosa 38, Vol. IV (Sineu)

A damunt una tenassa
s’hi va criar un aubó
tan alt com es Puig Major!
i gruixat no ho era massa,
i tenia una rabassa
com es castell d’Alaró.
Damunt una pedra estava...

 

 

Un aubó (II)

Glosa 39, Vol. IV (Calvià)

Una porrassa vaig veure

que tenia un aubó
més alt que es Puig major,
i tenia una rebassa
com es Castell d’Alaró.
Damunt una roca estava.. 

 Altres gloses


No tinguis l'ànima trista

i aprèn aquesta lliçó

ni el Puig de Sant Salvador,

ni Randa, ni Galatzó,

com el castell d'Alaró

mai tendran tan bona vista.

(Anònima)

Mare de Déu del Refugi

no el sabéreu amparar

a n'en Fonoll quan va caure

pes penyal de s'Orengar.

(Anònima)

Camp d'Estiu setanta nou

a nes Castell celebrat

sa juventud se remou

conviu, riu i és estimat.

(Mestre Biel,  juliol 1979)