Segles XX i XXI

Hem separat aquest segle i escaig de l'altra part d'història per la gran quantitat de dades que lògicament podem arribar a obtenir amb molta precisió. Hem començat per posar fites més o menys importants i també hem començat a fer el buidatge a partir de la revista local "Círculo de Estudios Alaró" editada des de 1975. És una feina de recerca bibliogràfica que podem fer gràcies al fons de la Biblioteca Municipal d'Alaró. (Abaix de tot trobareu les referències que apareixen abreujades a cada anotació.) Les dades més recents són proporcionades directament per l'autor del web i per la gent del castell (donats, Fundació...)


1905

 

- Edició d'una primera col·lecció de postals sobre el castell, col·lecció Manyoch. (CdR)

(http://www.hisn-alarum.com/imatges-1/ahir-i-avui/)

 

1907

 

- Els cossiers pugen i es fotografien vora la porxada de l'Oratori segons recull una fotografia de Pere Sampol de Son Curt.

 

- 23 i 24 de juny. L'associació Manyoc Regionalista, per iniciativa de l'advocat i escriptor costumista Joan Rosselló de Son Forteza, va organitzar dalt del cim del Castell d'Alaró, en el cor de l'illa, una encesa de fogueres (les fogateres) per enllaçar Mallorca amb Montserrat i el Canigó. (Bartomeu Mestre i Sureda Balutxohttp://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/?p=247319) (Vegeu també l'article de Joan Riera al Círculo de Estudios Alaró de 1980: http://www.hisn-alarum.com/documents)

 

- 8 de setembre. Foren inaugurades i beneïdes les esteles restaurades del Via Crucis. (Rutes amagades de Mallorca, núm. 14, epígraf 47)

 

1908

 

- Nit de Sant Joana, juny de 1908. Es varen encendre focs al Puig Major, el cim més alt de l'illa, i es repetí la convocatòria de l'any abans d'Alaró, ara amb més participació. (Bartomeu Mestre i Sureda Balutxohttp://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/?p=247319(Vegeu també l'article de Joan Riera al Círculo de Estudios Alaró de 1980: http://www.hisn-alarum.com/documents)

 

1910

 

- Amb el títol original de “Die Felsenfesten Mallorcas / Geschichte und Sage” és publicat per Mercy Sohn a Praga el llibre sobre els castells roquers de Mallorca escrit per l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria.

 

1915

 

- Josep Salvany i Blanch (metge, excursionista i fotògraf català) puja al castell i en pren 6 imatges.

(http://www.hisn-alarum.com/imatges-1/ahir-i-avui/)

 

- Jaume Pasqual, rector del poble, va pensar obrir un camí nou fins al castell perquè fos més bo d'anar i va obrir una suscripció popular. Les suscripcions eren de 10, 20 i 30 cèntims i els senyors pagaven 1 pesseta. La suscripció va durar tres anys fins que el rector morí i tot restà aturat. (HCT)

 

1920

 

- 9 de juiol. El diari de l'Almudaina publica el nomenament com a rector d'Alaró, del llavors rector de Sant Llorenç, Jaume Pascual.

 

1921

 

- 28 d'abril. El diari de l'Almudaina ressenya una excursió dalt del castell. Entre altres detalls, parla d'un donat i una donada, descriu algunes estances (especialment la sala de les Otomanes), i diu que no hi ha servei de menjar. També cita que la possessió del Verger ha estat adquirida fa poc pel Sr. Oliver de Sóller, que té el projecte de reformar i eixamplar revolts del camí que arriba a la possessió. (Vegeu http://www.hisn-alarum.com/documents)

 

1922

 

- Tricentenari de la construcció de l'oratori de la Mare de Déu del Refugi. Edició d'una col·lecció de postals commemorativa (hereva de l'anterior col·lecció Manyoch) (CdR)

 

1923

 

- 31 de març. Joan Rosselló de Son Forteza publica a la Revista Catalana núm. 139 (pàg. 124-130) l'article (Tradició) Penyaflor. (http://mdc2.cbuc.cat/cdm/ref/collection/catalana/id/902)

 

1924

 

- 26 de març. Mor el rector Jaume Pascual.

 

1927

 

- Bartomeu Guasp publica el "Triduo a honor de Nostra Senyora del Refugi venerada dalt el Castell d'Alaró".

 

1931

 

- 3 de juny. Decret que declara el castell d'Alaró (juntament amb la Seu, la Llotja, el castell de Bellver...) com a Monument històrico-artístic del Tresor Nacional  i publicat l'endemà a la Gaceta de Madrid (4 de juny, num. 155).

(http://es.calameo.com/read/00007533542eae80f98f5)

 

1932

 

- juny. Redacció del projecte de carretera entre Alaró i Orient per s'Olivaret i Solleric. (Archivo Intermedio Militar de Baleares. Vegeu: http://www.hisn-alarum.com/documents)

 

 

1934

 

- 5 d'abril. Aprovat tècnic del projecte de carretera entre Alaró i Orient amb la condició d'alguns replantejaments.  (Archivo Intermedio Militar de Baleares. Vegeu: http://www.hisn-alarum.com/documents)

 

1935

 

- Segons la família Ordines, hi ha un document de venda pública en el Registre de la Propietat d'Inca que acreditaria la compra de la muntanya del castell per Antoni Ordinas Català. L'Oratori en quedaria exclòs perquè ja havia estat exclòs de la subhasta pública de 1885.

(http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2008/07/29/ordinas-dicen-castell-alaro-murallas-manos-privadas-1885/380249.html)

 

- Un llamp esbranca i mata el vell i gran lledoner de l'esplanada del castell.

 

1938

 

- agost/setembre. Cartes, projecte i aprovació per construir la garita militar d'observació núm. 25 de la "red de acecho de Mallorca". (Vegeu: http://www.hisn-alarum.com/documents)

 

- Des de 1938 fins a 1945, s'instal·la en el cim del castell un servei d'escoltes aèries conegut com "red de acecho número 25 de Mallorca". Els soldats que ocupaven aquest lloc, a més d'informar dels avions que sobrevolaven l'illa, transmetien els informes meteorològics.

(http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/01/26/castell-alaro-retransmite-frio-traves-internet/822600.html)

 

1939

 

- En paraules de Bartomeu Guasp, es davalla la imatge de la Marededéu del Refugi "para solemnizar la victoria del Generalísimo Franco sobre los rojos enemigos de España".

 

1942

 

- 31 de desembre. Presentada la modificació del projecte de carretera entre Alaró i Orient.  (Archivo Intermedio Militar de Baleares. Vegeu: http://www.hisn-alarum.com/documents)

 

1943

 

- 20 d'abril. Obres Públiques retorna el projecte de carretera entre Alaró i Orient perquè es modifiquin detalls com els rasants i altres coses.  (Archivo Intermedio Militar de Baleares. Vegeu: http://www.hisn-alarum.com/documents)

 

1944

 

- 30 de setembre. Mariano Pascual Fortuny, enginyer del projecte de carretera entre Alaró i Orient, presenta la versió definitiva, amb croquis de situació, perfils de camí, i un cost total de 1.810.633,22 pessetes. (Archivo Intermedio Militar de Baleares. Vegeu: http://www.hisn-alarum.com/documents)

 

1946

 

- Es davallada la imatge de la Marededéu del Refugi a la vila per celebrar la VIII Trobada de Congregacions Marianes. (B. Guasp, Alaró y su Castillo)

 

1949

 

- Amb motiu de la conclusió oficial de l'any marià, la Marededéu de Lluc és acompanyada per altres 25 imatges marianes fins a la Seu de Mallorca, entre elles la Marededéu del Refugi. (B. Guasp, Alaró y su Castillo)

 

- Bartomeu Guasp publica "Nuestra Señora del Refugio en el Castillo de Alaró".

 

1950

 

- L'editorial Moll publica el Comte Mal, un poema en dotze cants, escrit per Guillem Colom i Ferrà.

(http://www.hisn-alarum.com/literatura/rondalles/)

 

1957

 

- Biel Ferrer i Maria Fiol són els nous donats del castell, del qual s'encuidaran fins el 1976.

 

- Tomàs Aguiló i Forteza publica "San Cabrit y San Bassa, heroicos defensores del Castillo de Alaró".

 

1958

 

- 7 de maig: es constitueix el patronat “Amigos del Castillo” format per Jaume Colom Fiol, Antonio Roig Pizà, Pedro Fullana Homar, Gabriel Pons Gelabert, José Morro Sastre, José Fullana Sastre, Antònia Vidal de Roig, Antònia Vicens de Fullana i Maria Isern d'Alorda. (CdR)

 

1960

 

- L'enginyer Andrés Parietti Lliteras presenta l'avantprojecte de camí al castell d'Alaró que contemplava l'arribada de cotxes fins a l'esplanada del costipador amb un túnel. 

(http://www.hisn-alarum.com/documents/)

 

1965

 

- 27 de gener. Carta d'HIsenda a la família Ordines, d'on es dedueix que la propietat del castell l'ostenta l'Estat.

(http://noticiasdecastillos.blogspot.com.es/2008/07/hacienda-inform-ordinas-en-1965-de-que.html)

 

1966

 

- Jesús García Pastor publica el fascicle núm. 14 de les rutes amagades sobre el castell d'Alaró.

 

1968

 

 - A principis d'any (o a tot estirar ben a finals de 1967), començà a funcionar el restaurant des Pouet, baix d'una gran enramada feta al coll. Durant la inauguració de la carretera ja estava en marxa. (Filmació Sebastià Jaume i Joan Marcó)

 

- 26 de maig. A les 17:00 hores s'inaugurà l'acabatall de la carretera des Verger al Pouet, amb missa solemne en es Pouet, presidida pel bisbe Rafael Álvarez Lara. (HACA)

 

1973

 

- 1r Camp d'Estiu a dalt del Castell d'Alaró. (Aquesta dada, extreta del SR/CEA-abril 1993, núm. 4 no encaixa amb una altra que parla de la 13a edició el 1987, a no ser que hi hagués anys que no s'hagués fet)

 

1975

 

- 5 a 13 de juliol. Camp d'Estiu al castell. Hi pugen 39 al·lots d'entre 10 i 14 anys i 8 monitors. (CEA-juny i setembre 1975)

 

- 13 a 20 de juliol. Camp d'Estiu al castell. Hi pugen 20 al·lotes i 10 monitores. (CEA-juny i setembre 1975)

 

- Setembre. Crida des de les pàgines del CEA per col·laborar i poder acabar les obres en marxa al castell. En concret, l'aljub que estan construint rere la cuina i que es calcula que podrà encabir 150.000 litres d'aigua, i de la taverneta, que serà una gran sala com a bar i menjador. (CEA-setembre 1975)

 

- Setembre. Va tenir lloc la 2a festa anual dedicada a la Mare de Déu del Refugi. (suposam que es refereix a la Mare de Déu de setembre, festivitat del naixement de la Mare de Déu). (CEA-setembre 1975)

 

- 4 i 5 d'octubre. Unes 2500 persones pugen al castell per celebrar la inauguració oficial del llum elèctric al castell. Hi són presents el batle Bernat Bordoy, el delegat del bisbe Bartomeu Bennàsar que presideix la missa i concelebren Mn. Pere Rosselló i Mn. Sebastià Jaume Adrover, rector. (CEA-octubre 1975)

 

1976

 

- 18 de març. Mor Bartomeu Guasp i Gelabert, fill il·lustre d'Alaró, escriptor, prevere i estudiós entre d'altres del castell d'Alaró. (CEA-març 1976)

 

- Abril. Amb molt de fred s'ha celebrat la festa del castell. Hi assistiren unes 500 persones a “una fiesta que todo alaroner debe amar.” (Suposam que es refereix al diumenge de l'Àngel.) (CEA-abril 1976)

 

- 10 a 18 de juliol. Camp d'Estiu d'al·lots al castell. (CEA-juliol 1976)

 

- 17 de juliol. L'amo de Can Cladera avisa que un jove ha caigut fent escalada a la paret del castell i un altre roman penjat. De matinada retiren el cos del caigut i rescaten l'altre des de dalt, viu, amb un torn. Diuen que es trobava a uns 70 m del cim. (CEA-juliol 1976)

 

- 18 a 25 de juliol. Camp d'estiu d'al·lotes al castell. (CEA-juliol 1976)

 

- juliol. Els donats Biel Ferrer i Maria Fiol deixen el castell. (CEA-juliol 1976)

 

-12 de setembre. Festa de la Mare de Déu del Refugi. Oficia la missa Bartomeu Bennàsar, anterior ecònom de la parròquia. La revista diu, textualment, "todo el contorno se llena de olores a paella". (CEA-setembre1976)

 

- 24 d'octubre. 50 dones hi fan una jornada sobre Educació, Evangelització i Comunitat. (CEA-octubre1976)

 

- 24 de novembre. Cau la primera nevada d'hivern al castell. (CEA-novembre 1976)

 

- "El "Grup Excursionista" del Ministerio de Información y Turismo, colocaron en el Castillo una placa como recuerdo a un hijo de Alaró que es uno de los pioneros de los guías de Turismo. Hubo misa, sentido de grupo, entrega de recuerdo conmemorativo por nuestro Alcalde y emoción contenida." (CEA-novembre 1976)

 

1977

 

- Abril. Se celebra la festa de la Mare de Déu del Refugi. "Al final, una caravana de cientos de coches regresando a Alaró." (CEA-abril 1977)

 

- Abril. S'anuncien els Camps d'Estiu de juliol. (CEA-abril 1977)

 

- 6 d'abril. Amb el títol de "Los domingueros saquean el castillo de Alaró" apareix al Diario de Mallorca, en portada i a la doble pàgina central, un article de denúncia sobre l'estat d'abandó del castell. (CEA-abril 1977)

 

- Agost. Un llamp afecta la instal·lació elèctrica de llum del castell. En poc temps es torna arreglar. (CEA-agost 1977)

 

- Agost. Avancen les obres a la taverneta. S'han instal·lat vora el forn cinc cuines a butà per ús de la gent que hi vulgui anar a romandre. També s'ha intal·lat una escalfa-panxes ampli per poder-hi fer torrades. Es menciona que l'aljub nou encara no està acabat. (CEA-agost 1977)

 

- 6 d'octubre. Més de 50 dones se reuniren al castell per celebrar l'anual recés.  (CEA-octubre 1977)

 

1978

 

- abril. Des de la revista Círculo de Estudios Alaró es fa una cridar per evitar la degradació vandàlica del castell. (CEA-març/abril 1978)

 

-maig. A la festa votiva (d'ofrena) anual celebrada a la parròquia, se recullen 113.000 pessetes per a les obres del castell. (CEA-maig 1978)

 

- maig. Després d'uns anys, se prepara la inauguració del nou aljub amb capacitat per 130.000 litres. S'agraeix als voluntaris tota la feinada feta diumenge rere diumenge. (CEA-maig 1978)

 

- 15 de juliol. Comença el Camp d'Estiu d'al·lots (21) al que seguirà el d'al·lotes (27). (CEA-juliol 1978)

 

- 22 d'octubre. 35 matrimonis pugen al castell per celebrar-hi una jornada de diàleg. (CEA-octubre 1978)

 

1979

 

- febrer. Un grup escolar provoca danys materials al castell. El Diario de Mallorca se'n fa ressò i són pagats els desperfectes ocasionats. (CEA-febre 1979)

 

- abril. A la festa de l'Àngel, es fa una visita al nou aljub que és ple per primera vegada amb 116.000 litres. S'exposa també la idea de construir sobre ell una petita casa per ús familiar. (CEA-abril 1979)

 

- abril. Un grup d'excursionistes denuncia en una carta al diari Última Hora que en voler quedar a dormir, els volien fer contractar pensió completa per 700 o 800 pts. (CEA-abril 1979)

 

- juliol. Celebrat el Camp d'Estiu al castell. (CEA-juliol 1979)

 

- 1 de setembre. Gabriel Sans, després de tres anys, deixa el castell com a donat. Ocupen el seu lloc els nous donats Montserrat Sans i Andrea. (CEA-agost 1979)

 

- setembre. L'editorial de la revista anima els alaroners a participar en les noves obres: aigua corrent, dos rentadors interiors, dutxes, acondicionament de les cuatre cuines independents per a les famílies que les vulguin emprar, restauració del porxo i enrajolat...  (CEA-setembre 1979)

 

- Edició, a finals d'any, del llibre de Gabriel Sastre i Antònia Ordines "Alaró, aspectes històrics, costums i tradicions". (CEA-juliol i octubre 1979)

 

1980

 

- 15 de març. El GEM celebra dalt del Castell la festivitat dels muntanyencs, Sant Bernat de Menthon. (CEA-març 1980)

 

- 13 d'abril. Unes 1200 persones celebren la tradicional diada alaronera al Refugi. (CEA-abril 1980)

 

- juliol. El Camp d'Estiu és, per primera vegada, mixte. Se celebra del 12 al 20 de juliol (6è i 7è d'EGB) i del 10 al 27 de juliol (3r i 4t d'EGB). Els nins i nines de 5è poden triar el torn. (CEA-gener i març 1980)

 

- setembre. Celebrada la festa de la Mare de Déu. (CEA-juliol, agost i setembre 1980)

 

1981

 

- 26 d'abril. Celebració de la diada de l'Àngel. (CEA-març 1981)

 

- juliol. El Camp d'Estiu es du a terme de l'11 al 19 de juliol per als grans i del 19 al 26 per als més petits. (CEA-març 1981)

 

- 14 de juliol. S. Jaume diu a CEA que ha pogut collir orenga florida des del penyal de s'Orengar. També diu que mai no les havia vist florides els altres anys, i que ha llegit que és a dalt i abaix del penya-segat. (CEA-juny/juliol 1981)

 

- 9 de novembre. Diumenge horabaixa. Es produeixen seriosos desperfectes a l'imatge de la Mare de Déu del Refugi. Destruiren la corona, li romperen la mà, i romperen també els dos braços del Bon Jesús. Es decideix protegir la imatge amb un vidre i tancar la capella. El donat en guardarà les claus per qui la vulgui visitar. (CEA-desembre 1981) (Realment el vidre no es va arribar a posar fins a finals de l'any 2009, 28 anys després!)

 

1982

 

- Algú va fer dos grans clots dins la capella i dins la sagristia i va intervenir la Guàrdia Civil. (CdR)

 

- 7 de març. Antònia Ordines denuncia en una carta al Diaro de Mallorca la devastació sofrida per l'hostatgeria del castell i la destrucció de materials dels Camps d'Estiu. En un altre article de la mateixa revista, s'especifica que els causants foren al·lots d'un col·legi concret que arrebassaren finestres, obriren portes a destralades i robaren o destruiren material dels Camps d'Estiu. Mal que xifra en 200.000 pts. (CEA-febrer 1982)

 

- S'està fent un esforç per acabar s'Obra Nova amb un nou trespol, ja fet, i noves habitacions que se faran amb l'ajut de l'Ajuntament. (CEA-febrer 1982)

 

- Per primer any, els al·lots i al·lotes de 8è i 1r de BUP fan un campament volant fora del Castell. (CEA-juny 1982)

 

- juliol. El Camp d'Estiu tradicional es du a terme del 17 al 25 de juliol i del 25 de juliol al 3 d'agost. Primer de 6è i 7è, i després de 3r a 5è. (CEA-juny 1982)

 

- Davant les contínues destrosses al castell,  es publiquen les normes de funcionament de l'hostatgeria del castell. 20 normes que descriuen prou bé la problemàtica d'aquell moment. Podeu consultar l'article a l'apartat de documents. (http://www.hisn-alarum.com/documents/)

 

- 22 de setembre. Un alemany conegut del poble, sembla que per descuit, se va matar en caure des d'una altura del Constipador sobre una alzina del camí empedrat mentre mirava "volar com els ocells" un amic seu. (CEA-octubre 1982)

 

1983

 

- juliol. Del 16 al 24 de juliol i del 24 al 31 tengueren lloc els dos Camps d'Estiu al castell. Els grans repetiren l'experiència del Camp Volant. (CEA-maig 1983)

 

- 15 d'agost. Mentre el poble celebra Sant Roc, un terrible incendi es produeix aquell dilluns a les 12:30 al bosc de s'Olivaret. Poc abans de les 16:00 el foc arribava a la punta del Castell on es va poder aturar. A les 18:30 l'incendi va ser controlat però no fou fins cinc dies després, el dissabte 20, que es va declarar extingit. El mateix dia es declarava un altre incendi a la Comuna de Bunyola, cosa que feia témer que els dos foren provocats. (CEA-agost 1983)  

 

- Per aconseguir fons per fer front a les despeses de la renovació de l'Obra Nova (llits, mobles i dos banys) s'emeteren uns bonos que el poble va comprar immediatament. Eren bonos per valor de 5000 pts que després s'anirien amortitzant per sorteig progressiu. Amb els doblers es va poder enrajolar de bell nou, tomar els tabics vells i fer els nous i construir dos pous negres per als escusats. (CEA-agost 1983)

 

1984

 

- L'ajuntament presentarà una petició de subvenció a la Conselleria de Foment i Turisme i a la Conselleria de Cultura per poder reformar l'Hostatgeria. L'Ajuntament també hi aportarà doblers. (CEA-març/abril 1984)

 

- 29 d'abril. Celebració de la diada de l'Àngel. (CEA-març/abril 1984)

 

- juliol. Del 22 al 28 de juliol se celebrarà el 2n torn del Camp d'Estiu al Castell amb 24 nins i nines. (CEA-juny 1984)

 

- 9 de setembre. Es du a terme la celebració de la festa de la Mare de Déu. (CEA-agost/setembre 1984)

 

1985

 

- gener. Una gran nevada els primers dies de l'any deixa dos dies aïllat el Castell (i Orient). (CEA-gener 1985)

 

- 14 de març. Més de 1500 persones pugen al castell per la festa de l'Àngel. (CEA-maig 1985)

 

- El dia de l'Àngel es comproven les reformes fetes. L'hostatgeria es veu molt canviada, sa Vicaria estrena nou enrajolat i terracada ha quedat com a nova. També hi ha llits i matalassos nous. (CEA-maig 1985)

 

- Està previst construir un forn per cremar les deixalles del Castell (perquè no fagin lleig allà dalt). (CEA-maig 1985)

 

- 8 de juny. A les 18:00 hores se rebrà la Marededéu del Refugi a la sortida del poble (carrer Solleric) amb motiu del 25è aniversari de la Confraria de la Mare de Déu del Refugi. (CEA-maig 1985)

 

- juliol. Del 13 al 21 de juliol i del 21 al 28 es realitzen els dos Camps d'Estiu tradicionals dalt del Castell.

 

- 15 de juliol. El president de la Comunitat, Gabriel Canyelles, el Dr. General d'Esports Manuel Nadal, el batle d'Alaró Francesc Rosselló i el rector de la parròquia Sebastià Jaume, pugen al Castell i entreguen una placa commemorativa amb l'escut de la Comunitat que es guarda al loc de les ofrenes. (CEA-octubre 1985)

 

- 18 de setembre. S'ha esgotat l'aigua de la gran cisterna que ha anat rebent l'aigua de l'aljub. Es parla de construir un nou aljub. (CEA-octubre 1985)

 

- La Comissió del Castell edita l'estampa de la Mare de Déu del Refugi sobre fons blau per tricromia i en tres formats. (CEA-octubre 1985)

 

- Els helicòpters dels EEUU ajuden a pujar el material per a les obres del castell des del camp de futbol de la vila. Una de les feines fou la restauració completa de la porxada. (CdR)

 

1986

 

- 6 d'abril. La Marededéu del Refugi torna ser col·locada al seu lloc després des ser restaurada dels danys causats el 9 de novembre de 1981. (CEA-maig 1986, núm. 89)

 

- maig. Trobada dels cofrares de la Confraria de Nostra Senyora del Refugi. Segueix la referència a la rebuda dalt del castell amb una copa d'herbes i un tassó d'aigua, tal i com ho conta Jaume Reynés a l'entrevista. (CEA-agost 1986, núm. 90)

 

- juliol. Celebrat el Camp d'Estiu. (CEA-agost 1986, núm. 90)

 

- Tardor. Es posen 800 m de manguera perquè impulsi l'aigua de les cisternes dels camions de bombers  que han pujat al Pouet fins a l'aljub de la Taverneta. Posteriorment, les pluges han arribat i s'han omplert tots els aljubs. (CEA-novembre 1986)

 

- Tardor. Aquesta temporada no es podran caçar tords ni al castell ni enlloc, per mor de l'accident nuclear de Txernòbil, ocorregut el 26 d'abril d'aquest any. (CEA-novembre 1986)

 

- desembre. Les obres del castell estan quasi acabades. S'hi han deixat moltes hores de feina i molts de doblers. (CEA-desembre 1986)

 

1987

 

- abril. A la festa de l'Àngel es presenten les obres acabades del trespol de l'esplanada i dels banys (suposam que es refereix als de  l'Obra Nova) (CEA-abril 1987)

 

- juliol. De l'11 al 19 i del 19 al 26 de juliol, tendrà lloc la 13a edició del Camp d'Estiu. (CEA-maig 1987, núm. 95)

 

- agost. Un article sobre les campanes de l'esglèsia d'Alaró comenta que de les tres, la més petita rep el nom de "del Castell", ja que abans hi era. Sembla que s'esquerdà i va ser davallada i en el seu lloc se'n va posar una més lleugera. No diu la data d'aquests fets. (CEA-agost 1987, núm. 96)

 

1990

 

- Edició pel Centre de Professors de Palma del material didàctic sobre el castell a cura de Carme Martorell, Magdalena Colom, Maria Xamena, Josep Verd i Catalina Pons. (CdR)

 

1993

 

- Aquest any, per primera vegada, el Camp d'Estiu no se fa dalt del Castell, sinó a Son Perdut (Santanyí). No tenim notícies dels cinc anys anteriors. (SR/CEA-novembre 1993)

 

- desembre. Article sobre el castell on es denuncia l'abocament de fems, vidre i fins i tot geleres rere el cim, "tirats per un donat que inculpa els antics moradors, quan les botelles llançades duen imrpès al seu tap (15-3-93). (SR/CEA-desembre 1993, núm. 8)

 

1994

 

- El Govern Balear publica (Ed. Cort) la traducció catalana a càrrec de Luis Baz del llibre de l'arxiduc sobre els castells roquers de Mallorca.

 

1996

 

- juny. Es projecte un camp de Treball al Castell per als més grans, d'una setmana, dedicat a la millora d'allò que sigui necessari, amb l'assessorament de gent entesa. (RdC-juny 1996)

 

- 3 de juny. Un home se suïcida dins el seu cotxe a la pujada del castell. (RdC-juny 1996)

 

- 28 juliol a 4 d'agost. Durant el Camp de Treball al Castell es transporten pedres del redol dels aljubs fins a la Taverneta, sembla que per folrar les seves parets. També es va retirar molt de fems, tant que no es va poder retirar tot. Es varen renovar els rètols del Menjador, Bar, Banys i Taverneta. Es varen col·locar els indicadors a la Cova de Sant Antoni, als Aljubs i als forns de Calç. Finalment, es va jugar amb el tradicional clot de fang rere l'hostatgeria. (RdC-juliol/agost 1996)

 

- novembre. Cristòfol Soler, president del Govern Balear, diu que si es planteja la conservació i millora del Castell com una participació de diverses institucions, el Govern també hi participarà. (SR/CEA-novembre 1996)

 

- novembre. S'agraeix a FODESMA i als alaroners Joan V. Lillo i Colau fonollar la tasca realitzada al castell. Joan Vicenç ens conta que aquesta feina consistí en eliminar el màxim de vegetació de les restes arqueològiques (supervisats per una arqueòlega). Fins i tot es va tallar algun pi gros que creixia sobre la coberta mateixa dels aljubs.

 

1997

 

- El CIM aprova el Plà de Castells. N 'és conseller de Cultura i Patrimoni Damià Pons. Es tracta del plec de condicions tècniques. Està previst que es realitzi un estudi exhaustiu que serveixi per a la conservació i restauració. L'equip estarà format per: un historiador, un arqueòleg, un biòleg, un economista i un arquitecte. (RdC-desembre gener 1996-97)

 

- Article de Joan Riera que recull una iniciativa del PSM perquè l'hostatgeria del Castell passi a ser gestionada pel Consell Insular. Parla de la mala gestió de l'hostatgeria d'aquell moment i del mal estat de la capella. (RdC-febrer 1997)

 

- La comissió mixta del Castell (Ajuntament + Parròquia) ha iniciat reunions amb el CIM per saber com podria obtenir la seva col·laboració. Sembla que s'hauria de produir la cessió de l'explotació de l'hostatgeria per 20 anys i que s'hi invertirien 100 milions de pessetes. El poble d'Alaró en tendria l'ús exclusiu uns 5 o 6 dies a l'any i els alaroners sempre un preu especial. L'Oratori quedaria exclós d'aquesta cessió. El material el pujarien en helicòpter i les obres durarien uns 2 anys. (veure a l'aparat de documents, l'article d'Enric Mas, de RdC-febrer 1997)

 

2000

 

- Es crea la Fundació Castell d'Alaró amb l'objectiu de gestionar el castell durant els pròxims 30 anys. L'Ajuntament i la Parròquia aporten la propietat i el Consell de Mallorca farà front a les obres amb un cost previst de 170 milions de pessetes. (RdC-juliol-setembre 2000)

 

- 20 de novembre. Comencen les obres de reforma dalt del castell. Es fan els primers viatges amb l'helicòpter de la Conselleria de Medi Ambient. En una primera fase es restauraran la Taverneta i s'Obra Nova amb un pressupost de 15 milions de pessetes i una durada prevista de 6 mesos. (RdC-octubre-desembre 2000)

 

2002

 

- 23 de juny. Nova edició de la festa de la Flama la nit de Sant Joan. Recitaren poemes: Antoni Pol, Miquel Bezares, Jaume Company, Joan Manresa, Miquel Cardell i Damià Pons. La música anà a càrrec de Antoni Miranda Jazz Trio. (RdC-juny-juliol 2002, núm. 136)

 

- octubre. S'han pujat 40 tones de material per acabar la reforma de la Taverneta i s'Obra Nova. Es calcula que les obres estaran enllestides per Pàsqua. (RdC-novembre 2002 núm. 152)

 

2003

 

- La Fundació (president Joan Simonet) i l'Ajuntament (batle Josep Gomila) presenten el projecte de reforma de l'Hostatgeria. Les habitacions dels donats passaran damunt la sala de les Otomanes. També es farà un nou aljub a la esplanada del mirador, perquè part de l'actual passarà a formar part de la cuina. (RdC-març 2003, núm. 155)

 

- El dia de l'Àngel es presenta la reforma de s'Obra Nova. (RdC-maig 2003, núm. 157)

 

- El TSJB confirma el camí del castell com a bé municipal inclòs en el catàleg de camins. Desestima així un recurs de la propietat de Son Penyaflor de Dalt. (RdC-setembre 2003, núm. 161)

 

- Durant la festa de la Mare de Déu del setembre, s'atén la gent al nou bar de sa Taverneta. L'hostatgeria esta tancada a l'espera que s'hi dugui a terme la reforma. Surt una foto dels donats Xisco i Javi. (RdC-setembre 2003, núm. 161)

 

2006

 

- L'Associació de Voluntaris del Castell i l'Associació cultural Al rum publiquen el llibre de fotografies antigues “Un castell de records. Crònica fotogràfica d'Alaró i el seu Castell”.

 

2008

 

- 6 de febrer. Mateu Marcús Alemany de Son Maiol és anomenat president de la Fundació. 

 

2009

 

- A finals d'any, la Fundació Castell d'Alaró protegeix per primera vegada la Marededéu del Refugi amb un vidre.

 

2010

 

- 10 de gener. El migdia, un despreniment de dues grans roques (reblanides segurament a causa de la nevada) esberla la paret cabrera a la primera tirada del camí vell dins el bosc, just on comença el doble revolt, passades les dues sitges.

(http://www.hisn-alarum.com/imatges-1/des-del-2010/)

 

- 4 i 5 de setembre. Inauguració oficial de la reforma de l'hostatgeria del castell amb la presència dels cossiers d'Alaró, els gegants Cabrit i Bassa i els dimonis d'Alaró. Els cossiers no pujaven al castell des de 1907. (http://castellalaro.cat/noticia.php?Cod_not=41&Cod_fam=4)

 

2011

 

- 16 de març. Impulsada per la Fundació Castell d'Alaró i sufragada per la Fundació Endesa, fou inaugurada la nova electrificació del recinte. Destaca la instal·lació d'un estabilitzador de tensió trifàsica, dos transformadors i la millora en la protecció magnetotèrmica. (FCA)

 

2012

 

- 12 de març. Natxo Bou i Myriam Viña en són els nous donats en una concessió per 4 anys.

 

- 1 de desembre. Comença a recollir dades l'estació meteorològica instalada pel SOMIB (Societat d'Observadors Meteorològics de les Illes Balears) en conveni amb la Fundació Castell d'Alaró. (http://www.somibmeteo.com/colaboracio_somib_fundacio_castell.php)

 

2014

 

- 18 de juny. Un llamp impacta a la caseta de comunicacions, la incendia i destrueix, i entra per s'Obra Nova, descobrint un vell portal i destrossant la instal·lació elèctrica. En el moment de l'impacte, una parella d'estrangers dormien en aquelles dependències i varen ser atesos per en Joan Vidal, que també era al castell aquella matinada.

 

2015

 

- Primer semestre. Els margers del Consell de Mallorca arreglen el camí i una sèrie d'esbaldregs del marge que sostè el camí vell dins es Bosquet.

 

- 6 de setembre. Celebració de la Mare de Déu de setembre. Els voluntaris ofereixen la tradicional paella. El president de la Fundació (Mateu Marcús) fa saber que l'edició de la guia arqueològica del castell és a punt de sortir.

 

- 20 de novembre. Al Casal Son Tugores es fa la presentació de la Guia Arqueològica del Castell d'Alaró, obra de Gabriel Alexandre Llodrà Pizà. Fa la presentació de l'acte el president de la Fundació Mateu Marcús i després, Gabriel Llodrà exposa la lectura arqueològica del Castell emmarcada en el conjunt de la història de Mallorca.

 

- 12 de desembre. Al Casal Son Tugores es fa la presentació del cartell: "El Castell d'Alaró, de l'Arxiduc als nostre dies" on es fa la comparació de les fotografies de Josep Salvany de 1915 amb les actuals (així com també un gravat i un dibuix del Die Balearen de 1884). Fa la presentació el president de la Fundació Mateu Marcús i després, Andreu Mateu i Josep Lluís Pol expliquen amb imatges i textos de l'Arxiduc (del que enguany es commemora el centenari de la seva mort) com ha canviat o s'ha conservat el castell aquests darrers 100 anys en una espècie d'excursió en el temps (per veure la presentació anau a: http://www.hisn-alarum.com/documents/).

 

2016

 

- 18 de gener. La fundació Castell d'Alaró renova la concessió per set anys més als actuals donats Natxo Bou, Myriam Viña i Joan Vidal, després de valorar molt positivament el projecte presentat per aquests.

 

- Març. Se seca la darrera branca del xiprer de l'hostatgeria que donava la benvinguda als visitants. Joan Vidal, co-donat, n'ha servat llavors per poder fer planter.

 

- 26 d'abril. Els aljubs estan sota mínims per mor de la sequera. Es fa la instal·lació de la manguera des del Pouet fins a l'aljub nou (rere l'hostatgeria). Aquesta segueix el camí de pujada fins al trencall amb el camí del poble i llavors s'enfila pel penya-segat fins l'aljub.

 

- 27 d'abril. Primer viatge de 5000 l d'aigua.

 

- 29 de maig. Es fa la darrera bombejada, la 18a, que s'atura per pana a la bomba. L'endemà es retira la manguera. Per tant, s'han pujat gairebé 90.000 litres d'aigua.

 

- 23 de juny. Celebrada la nit del foc de Sant Joan. Andreu Manresa ha fet de pregoner i la vetlada musical ha corregut a càrrec de la parella musical Dona Llop. Els assistens, uns 160, han sopat de trempó i gelat ofert per l'Ajuntament.

 

- Estiu. Es duen a terme tasques de recuperació i empedrat del camí que puja des d'Orient.

 

- Agost. Es torna instal·là la manguera per pujar aigua als aljubs però una pana a la bomba ho impedeix dues vegades.

 

- 10 de setembre. Arriben les primeres pluges en molts de mesos que deixen 24 litres per metre quadrat al cim del castell. També hi cauen dos llamps que fan caure la instal·lació elèctrica. En poques hores es recupera el corrent elèctric.

 

-11 de setembre. Celebració de la Mare de Déu de setembre. Els voluntaris ofereixen la tradicional paella. Hi assisteixen un centenar de persones, tot i la tronada del dissabte. Hi participen la batlessa Aina Munar, el rector i el president de la fundació Mateu Marcús. També es va fer la tradicional trencada d'olles.

 

2017

 

- 9 de març. Mor Llorenç Bernat Mir, l'amo del Verger, a l'edat de 94 anys. (Vegeu: Diario de Mallorca)

 

23 de juny. Celebrada la XIXa festa de la Flama de la Llengua. L'historiador Andreu Mateu i l'arqueòleg Biel Llodrà han guiat una visita per les murades del castell. Guillem Balboa, batle d'Alaró, ha portat per primera vegada la flama del Canigó des del Parlament de Catalunya. Jo mateix, Josep Lluís Pol i Llompart, he tengut l'honor de fer el pregó (el trobareu a l'apartat de documents). Mateu Xurí i Maribel Servera han fet les gloses i Marcel Pich hi ha posat la música.

 

- Octubre. La Fundació encarrega la neteja del corredor sota l'estesa elèctrica que puja al castell, a la seva part més alta, per evitar que pins i altres vegetals puguin entrar-hi en contacte i reduir així el perill d'incendi.

 

2018

 

- 23 de juny. Celebrada la XXa festa de la Flama de la Llengua. De la mateixa manera que l'any passat, l'historiador Andreu Mateu i l'arqueòleg Biel Llodrà han guiat una visita per les murades del castell. Guillem Balboa, batle d'Alaró, ha portat la flama del Canigó des del Parlament de Catalunya. Lucia Petrelli ha fet i llegit el pregó (el trobareu a l'apartat de documents) i Joana Gomila Folk Souvenir hi ha posat la música. Una vetlada ben reivindicativa marcada per l'actualitat dels presos i exiliats polítics catalans.

 

- 11 d'agost. Dos llamps peguen dalt del castell i fan malbé la instal·lació elèctrica. Per sort, aquesta vegada no hi va haver desperfectes físics tot i que es varen espenyar alguns aparells.

 

- 27 d'agost. El Consell de Mallorca renova alguns indicadors de camí de la pujada al castell i instal·la dos grans mapes al principi del camí, a la carretera d'Alaró-Orient, i al Pouet.

 

- 29 d'agost i 1 de setembre. La cantant Pilma fa un recital de cançons dalt del castell.

 

- 9 de setembre. Celebració de la Mare de Déu de setembre. Els voluntaris ofereixen la tradicional paella. Hi assisteixen, a pesar de l'amenaça del temps, un centenar de persones. Al final, un horabaixa ben solellat. Celebra la missa el rector Bartomeu Barceló. Hi assisteixen el batle Guillem Balboa i alguns regidors i regidores. El president de la Fundació, Mateu Marcús, anuncià la construcció d'uns nous dipòsits per recollir l'aigua de pluja i mirar d'eliminar les restriccions d'ús dels serveis a l'estiu.

 

- 9 de setembre. Pugen a dormir al castell, una dotzena de persones d'arreu de Catalunya amb el vincle de portar el llinatge Arrom. La trobada és promoguda pel dibuixant Vicenç Sastre Arrom.

 

- 5 d'octubre. Inauguració a Son Tugores de l'exposició "El camí d'un poble" que commemora el 50è aniversari de la reparació del camí de 1922 que uneix es Verger amb es Pouet. És una iniciativa de l'Associació Cultural d'Alaró Al-Rum, de l'Associació de Voluntaris del Castell i de la Fundació Castell d'Alaró, amb el patrocini i suport de l'Ajuntament d'Alaró. També es va presentar el llibre que recull bona part del material de l'exposició, els testimonis de gent que hi va participar i d'altres materials. En ocasió d'aquesta exposició, s'ha muntat un DVD per part de Franc Noguera que mostra les imatges antigues de 1968 (de Sebastià Jaume i Joan Marcó) combinades amb els testimonis moderns. 

 

2019

 

- 23 de juny. Celebrada la XXIa Festa de la Flama de la Llengua. El pregó corregué a càrrec de Miquel Sbert i Garau (el trobareu a l'apartat de documents). A continuació, la donada Myriam llegí poemes alussius a la llengua i els més petits aportaren flors i herbes seques de diferents territoris de parla catalana, des del Pedraforca a Formentera, dins el fester que encengué amb la flama portada des del Canigó el pregoner. L'animació musical corregué a càrrec del grup "Corsaris de la mar ampla".

 

REFERÈNCIES:

 

CdR – Llibre: Un castell de records. Crònica fotogràfica d'Alaró i el seu Castell. 2006

CEA – Revista local “Círculo de Estudios Alaró”

SR/CEA - Revista local, en segona època, dita ara "Sa Revista - Cercle d'Estudis Alaró"

RdC - Revista local, en tercera època, dita ara "Revista del Cercle"

HCT - Llibre: Alaró, aspectes històrics, costums i tradicions - 1979 - Antònia Ordines i Gabriel Sastre

HACA - Llibre: De Hisn-Alarun a castell d'Alaró, de Bartomeu Isern Fiol

FCA - Fundació Castell d'Alaró