FONGS


En aquesta secció trobareu una mostra dels bolets que s'han pogut trobar a l'ombra del castell. Els llibres de referència és "Els bolets de les Illes Balears" (Volums I i II) de Carles Constantino i Josep Lleonard Siquier, editat per Micobalear, i la "Guia dels bolets d'alzinar. Monument natural de les Fonts Ufanes" de Joan Carles Salom i Josep Lleonard Siquier, editat pel Govern Balear . També s'han consultat sovint les làmines de la Societat Catalana de Micologia. Tot i que s'ha rebut sovint el consell i la confirmació de les espècies per part de Joan Carles Salom, mai s'ha de prendre aquesta petita mostra de bolets com una eina de classificació i molt manco per saber si una espècie que es pugui trobar és comestible o no. Es troben ordenats per ordre alfabètic del nom científic.


Nom científic: Agrocybe aegerita (Brig.) Sing.

Ordre: Agaricals

Nom popular: Gírgola de poll, gírgola de figuera

Localització: a la font de s'Olivaret sobre un cimal mort de lledoner (Celtis australis)

Data: 11 d'octubre de 2014

Apunts: comestible excel·lent

Documentació: Pàg. 265 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I)

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7504.html


Nom científic: Amanita ovoidea (Bull. : Fr.) Quél.

Ordre: Agaricals

Nom popular: Farinera

Localització: vora la font Nova des Verger, en una zona de pins i alzines.

Data: 6 d'octubre de 2015

Apunts: sense valor culinari. S'ha d'anar alerta a no confondre-la amb l'Amanita proxima (amb la volva de color marró), que provoca danys als ronyons. 

Documentació: Pàg. 270 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I)

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7513.html


Nom científic: Astraeus hygrometricus (Brig.) Sing.

Ordre: Gasteromicets

Nom popular: estrella de terra

Localització: al cim del castell, a la base de l'esperó de mestral.

Data: 11 de setembre de 2015

Apunts: Coriaci,  no comestible, és -com el seu nom diu- un bon indicador de l'humitat, ja que s'obri quan el temps ho permet i es tanca en temps sec.

Documentació: Pàg. 409 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I)

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7740.html


Nom científic: Coprinus picaceus (Bull.) Gray

Ordre: Agaricals

Nom popular: Bolet de tinta

Localització: a la font de s'Alzinar

Data: 30 de gener de 2015

Apunts: bolet no comestible que, quan és prou vell, degota tinta.

Documentació: Pàg. 297 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I)

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7551.html


Nom científic: Crepidotus mollis fo. squamulosus

Ordre: Agaricals

Localització: a la cara nord del castell sobre una soca morta d'alzina

Data: 11 d'octubre de 2014

Apunts: sense valor culinari

Documentació: No està citat a "Els bolets de les Balears"

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7831.html


Nom científic: Lactarius chrysorrheus (Paulet) Fr.

Ordre: Russulals

Nom popular: esclata-sang de llet

Localització: al bosc del cim del castell

Data: 21 d'octubre de 2016

Apunts: No es recomanable el seu consum

DocumentacióPàg. 232 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I).

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7473.html


Nom científic: Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.

Ordre: Russulals

Nom popular: esclata-sang

Localització: al bosc del cim del castell

Data: 21 d'octubre de 2016

Apunts: una de les estrelles dels bolets comestibles

DocumentacióPàg. 238 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I).

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7477.html


Nom científicLepista sordida (Fr.) Singer

Ordre: Agaricals

Localització: a l'alzinar del cim del castell.

Data: 21 d'octubre de 2016

Apunts: sense gaire interés culinari

Documentació: Pàg. 352 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I).

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7847.html


Nom científicMicromphale brassicolens (Romagn.) P. D. Orton

Ordre: Agaricals

Localització: al bosc del cim del castell

Data: 21 d'octubre de 2016

Apunts: sense interés culinari característic per la seva olor de col bullida

Documentació: Pàg. 365 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I).

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7679.html


Nom científic: Mycena renati Quél.

Ordre: Agaricals

Localització: a la font de s'Olivaret sobre una branca caiguda d'alzina (Quercus ilex).

Data: 11 d'octubre de 2014

Apunts: sense interés culinari

Documentació: Pàg. 370 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I).

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7686.html

 

 


Nom científicOmphalotus olearius (DC. :Fr.) Singer.

Ordre: Agaricals

Nom popular: gírgola d'olivera, pixacà

Localització: a l'alzinar nord prop del camí de pujada al pla del pouet, sobre una soca d'alzina (Quercus ilex).

Data: 17 d'octubre de 2014

Apunts: és un bolet tòxic que presenta luminiscència intensa si s'observa a les fosques.

Documentació: Pàg. 226 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I)

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7448.htmlNom científic: Phellinus torulosus

Ordre: Hymenochaetales

Nom popular: No n'hi conec

Localització:  cara nord del castell sobre una soca morta d'alzina

Data: 17 d'octubre de 2014

Apunts:  sense valor culinari

Documentació: Pàg. 187 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I)

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7377.html


Nom científic: Psilocybe coprophila (Bull.) P. Kumm.

Ordre: Agaricals

Localització:  cim del castell sobre excrements de somera

Data: 21 d'octubre de 2016

Apunts:  espècie tòxica però no al·lucionògena

Documentació: Pàg. 387 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I)

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7713.html


Nom científic: Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc.

Ordre: Pezizales

Nom popular: cassoletes vermelles

Localització:  cara nord del castell sobre una branca morta d'alzina i també escampades pel terra.

Data: 20 de febrer de 2015

Apunts:  sense valor culinari

Documentació: Pàg. 137 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I)

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7315.html


Nom científic: Stereum hirsutum (Willd.) Pers.

Ordre: Russulales

Localització:  esperó nord del castell sobre una soca morta d'alzina

Data: 18 de novembre de 2014

Apunts:  sense valor culinari, molt coriàcia i arriba a fer grans extensions.

Documentació: Pàg. 199 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I)

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7407.html


Nom científicSuillus mediterraneensis (Jacquetant i Blum) Redeuilh.

Ordre: Boletals

Nom popular: pixacà, pixacà groc

Localització: bastant abundant per la pujada d'Orient. La foto és presa al pla des Pouet.

Data: 17 d'octubre de 2014

Apunts: és un bolet comestible, sobretot els joves, però abans de cuinar-los se'ls ha de treure la pell del capell.

Documentació: Pàg. 218 de Constantino i Siquier (Bolets de les Balears, vol. I) (amb el sinònim de Suillus bovinoides (Blum) M. Bon.)

Web de la UIBhttp://bolets.uib.es/cat/bolet/7891.htmlNom científicTremella aurantia Schwein.

Ordre: Tremellales

Localització: cara nord i sud del castell. La foto és feta al camí del Pouet que puja cap al castell, passat s'Estret, sobre una branca morta d'alzina.

Data: 18 de novembre de 2014

Apunts: sense valor culinari. Quasi sempre parasita Stereum hirsutum.

Documentació

Web de la UIB: no hi apareix


Nom científicTubaria furfuracea (Pers.) Gillet

Ordre: Cortinariales

Localització: marjades abandonades de conreu de la cara de ponent.

Data: 18 de novembre de 2014

Apunts: petit bolet sense valor culinari. 

Documentació

Web de la UIB: no hi apareix