Arbres

En aquesta secció hi trobareu (ordenades alfabèticament pel nom científic) les espècies vegetals, autòctones o introduïdes, que habitualment anomenam arbres. Un blog imprescindible sobre el món dels arbres a les Illes Balears es diu Amicsarbres (http://amicsarbres.blogspot.com/).  I si vos agraden les plantes, també vos podeu fer amics del Jardí Botànic de Sóller.


Nom científic: Acer opalus Millsubsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm.

Nom popular: rotaboc

Família: aceràcies (ACERACEAE)

Floració: març, abril

Apunts:  el rotaboc és un arbre relictual d'èpoques més fredes. Caducifoli, floreix a la vegada que treu la fulla. És bo de veure a la cara nord de tots els cims més alts de la serra de Tramuntana. El fruit, típic dels àcers, és una doble llavor amb ales. 

Distribució: Només n'hem vist un exemplar, prou gran, penjat de les penyes de llevant al cim del castell. Localitzat per Joan Vidal Nadal. Posteriorment n'hem trobat un altre ben gran a la base del penya-segat nord.

Fitxa de la Flora Bonafè: 383 (Vol. II, pàg. 53)

Fitxa de l'herbari virtualhttp://herbarivirtual.uib.es/cat-med/especie/4377.html


Nom científic: Celtis australis L.

Nom popular: lledoner

Família: ulmàcies (ULMACEAE)

Floració: març, abril

Apunts:  el lledoner és l'arbre amic de cases i possessions, amb una bona ombra a l'estiu i deixant passar el sol a l'hivern. De la seva fusta se'n fan forques, jous i els tamborinos mallorquins. Els pinyols de lledons eren el projectil de canya més preuat per l'al·loteua.

Distribució: A la clastra del castell n'hi ha un bell exemplar, en record d'un de molt vell i gran que va esbrancar un llamp el 1935. La possessió de s'Olivaret, també té el seu exemplar magnífic que va quedar molt malmès amb l'abandonament, però que ara se manté i recupera. 

Fitxa de la Flora Bonafè: 383 (Vol. II, pàg. 53)

Fitxa de l'herbari virtualhttp://herbarivirtual.uib.es/cat-med/especie/4534.html


Nom científic: Ceratonia siliqua L.

Nom popular: garrover

Família: Leguminoses (LEGUMINOSAE)

Floració: de juliol a novembre

Apunts: Molt m'agrada un garrover / perquè té fruita tot l'any / quan li cullen ses d'enguany / ja té ses de l'any que ve. Tal resa la glosa popular que descriu el fet que el garrovers presenten les garroves petites novelles amb les garroves velles encara penjants. És un arbre dioic o hermafrodita. Tenir flor a la tardor fa que sigui comuna (i ben bona) la mel de garrover.

Distribució: Ben present a totes les marjades de conreu per davall de la línia de l'alzinar.

Fitxa de la Flora Bonafè: 719 (Vol. II, pàg. 331)

Fitxa de l'herbari virtualhttp://herbarivirtual.uib.es/cat-med/especie/5183.html


Nom científic: Cupressus sempervirens L.

Nom popular: xiprer

Família: Cupressàcies (CUPRESSACEAE)

Floració

Apunts: El xiprer és l'arbre característic dels cementiris, potser per la distribució de les seves branques apuntant al cel, potser per la seva longevitat (es poden trobar exemplars de més de 500 anys).

Distribució: Ben present a gairebé totes les possessions, els de la imatge són de Son Bernadàs Nou. Dalt del castell, vora l'Hostatgeria arribant, n'hi ha un de molt malmès pel temps.

Fitxa de la Flora Bonafè: 32 (Vol. I, pàg. 66)

Fitxa de l'herbari virtual: http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/especie/4601.html


Nom científic: Fraxinus angustifolia Vahl

Nom popular: fleix, estanca-sang

Família: Oleàcies (OLEACEAE)

Floració: de gener a març

Apunts: El fleix, o estanca-sang com li diuen per Santa Maria, és un arbre que se considera introduït i naturalitzat, sempre en voreres de torrents o llocs humits. Fa els fruits amb ales.

Distribució: L'exemplar de la foto és dins el torrent de Solleric, poc més avall de s'Olivaret.

Fitxa de la Flora Bonafè: 1136 (Vol. III, pàg. 309)

Fitxa de l'herbari virtualhttp://herbarivirtual.uib.es/cat-med/especie/4943.html


Nom científic: Olea europaea L. var. europaea

Nom popular: olivera

Família: Oleàcies (OLEACEAE)

Floració: abril, maig

Apunts:  Conta'm vella olivera / mentre sec alenant sobre la roca / noves del temps enrera / que escrites veig en ta surenca soca. (Josep Lluís Pons i Gallarza)L'oli d'oliva, ha estat l'or daurat que ha proveït de riquesa les possessions de muntanya durant molts de segles. De fet, el seu cultiu extens seria segurament obra dels àrabs, amb tota la feinada de construcció de marjades. Comparteix l'espai gairebé sempre amb l'amic garrover.

Distribució: Ben present a totes les marjades de conreu per davall de la línia de l'alzinar.

Fitxa de la Flora Bonafè: 1138 (Vol. III, pàg. 311)

Fitxa de l'herbari virtualhttp://herbarivirtual.uib.es/cat-med/especie/4573.html


Nom científic: Pinus halepensis Miller

Nom popular: pi

Família: Pinàcies (PINACEAE)

Floració: març, abril, maig

Apunts:  Mon cor estima un arbre / més vell que l'olivera / més poderós que el roure / més verd que el taronger... (Miquel Costa i Llobera)Qui no ha sentit alguna vegada El pi de Formentor? El pi és un arbre de desenvolupament ràpid que podem trobar en qualsevol indret.

Distribució: Ben present a totes les marjades de conreu, per dins l'alzinar ocupant qualsevol clariana, penjat de les penyes... 

Fitxa de la Flora Bonafè: 40 (Vol. I, pàg. 73)

Fitxa de l'herbari virtualhttp://herbarivirtual.uib.es/cat-med/especie/4399.html


Nom científic: Pinus pinea L.

Nom popular: pi ver

Família: Pinàcies (PINACEAE)

Floració: març, abril, maig

Apunts:  és el pi dels pinyons, de l'escorça vermellosa, de la capçada en forma de bolet. El trobam de manera freqüent a l'entorn de les possessions.

Distribució: El de la imatge és de Son Curt, però també n'hi ha alguns exemplars a Son Penyaflor, vora el camí vell empedrat que puja al castell, a es Verger i dos individus més compartint l'espai de la clastra de l'hostatgeria amb el lledoner i el til·ler. Un dels de Son Penyaflor està immortalitzat en un oli penjat a la fonda de Lluc.

Fitxa de la Flora Bonafè: 41 (Vol. I, pàg. 75)

Fitxa de l'herbari virtualhttp://herbarivirtual.uib.es/cat-med/especie/4028.html


Nom científic: Populus nigra L.

Nom popular: poll, pollancre

Família: salicàcies (SALICACEAE)

Floració: febrer, març

Apunts:  Segurament es tracta d'un arbre introduït que se naturalitza amb certa facilitat a voreres de torrents i fonts. Durant l'època de floració, la borra que produeixen els aments (reunió de petites flors) produeix vertaderes catifes cotonades.

Distribució: els exemplars de la fotografia són d'Orient, a la vorera del torrent Pregon.

Fitxa de la Flora Bonafè: 368 (Vol. II, pàg. 45)

Fitxa de l'herbari virtualhttp://herbarivirtual.uib.es/cat-med/especie/3973.html


Nom científic: Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb

Nom popular: ametler

Família: rosàcies (ROSACEAE)

Floració: de gener a març

Apunts:  quin no coneix l'ametler? Una de les icones de la bonança de l'hivern a les illes, així i tot hi ha la dita que flor de gener no entra dins graner. Del seu fruit se'n fa el torró, el tambó d'ametla, la llet d'ametla i tantes altres coses.

Distribució: és un arbre que ara està en certa regressió, quan durant la segona meitat del s. XIX i bona part del XX fou el responsable que s'arrabassassin moltes oliveres a Mallorca. En trobam alguns camps de cultiu a les possessions com Son Curt i Son Penaflor de Dalt, d'on és la imatge.

Fitxa de la Flora Bonafè: 713 (Vol. II, pàg. 328)

Fitxa de l'herbari virtualhttp://herbarivirtual.uib.es/cat-med/especie/4720.html