Forns de calç


La calç ha estat un element imprescindible en la societat tradicional. Els seus usos principals eren la fabricació d'argamassa, juntament amb l'argila per a les obres, l'emblanquinat de parets, i el seu ús antisèptic i desinfectant. Com a obra de referència hem pres el llibre de Gabriel Ordinas i Marcé (1995), Els forns de calç a Santa Maria del Camí, publicat per l'Ajuntament de Santa Maria. Hi trobam en ell, a més d'un inventari exhaustiu dels forns d'aquest terme municipal, una descripció acurada de la seva fabricació, usos, eines, vocabulari, etc.


Forn Ic (zona del bosc del cim)


Petit forn de calç, a la zona dels aljubs, a l'alçada dels dos d'enmig, al cim del castell. Sembla que està carregat amb les pedres per calcinar però sense cobrir la volta. Es conserva també, a la boca, la pedra enfornadora.
Forn IIc (zona del bosc del cim)


Segon forn de calç al bosc del cim, de grandària mitjana, a l'esquerra del camí que va del cim a la cova de Sant Antoni. Conté restes de la darrera calcinada.
Forn IIIc (zona del bosc del cim)


Forn de calç de grandària mitjana, el tercer del bosc del cim i el més allunyat del refugi. Presenta una conservació molt deficient pel que fa a la part superior del cintell, amb un pi forcat sobre ell que amenaça d'esbaldregar-lo. La portada (orientada a nord-oest) presenta una amplada en terra de 1,10 m i de 1,20 m al punt més alt. L'olla fa 2,90 m aproximadament a la base i 3,20 m a la part superior. El marge superior del cintell presenta una gruixa irregular, fent 1,10 el costat dret de la portada i 1,50 m el costat esquerra. Forn Iv (zona del Verger)


Forn de calç de grandària considerable, vora la pista que puja del Verger al Pouet. Hi creixen, a dintre, dos pins i una arbocera. Presenta la boca encara ben visible i el cintell interior en bon estat. Per contra, els murs de pedra exteriors estan molt malmesos a la part posterior i un pi amenaça el seu esbucament.

Forn IIv (zona del Verger)


Forn de calç que presenta una olla de grandària mitjana o grossa, de parets molt amples i altes. Es troba en un estat de conservació no gaire bo, tot i que presenta bona part dels murs. La part esquerra de la boca està esbaldregada i la dreta en greu perill. A l'exterior, també hi ha un important esbaldrec del cintell. 


Interior de l'olla, amb restes del que podria ser un inici de paradament. Hi trobam també algunes restes de la darrera calcinada.


Esbaldrec exterior del cintell, clivell preocupant a la paret encara dreta de la boca, i vista de les cases del Verger des del forn.


Forn IIIv (zona del Verger)


Forn de calç vora el darrer revolt que gira a l'esquerra (forn a la dreta) de la carretera que va al Pouet. Presenta una olla de diametre interior inferior de 3,70 m, amplada inferior de la boca de 0,72 m, i gruixa de parets de la boca a la base de 1,70 m. Presenta un bon estat de conservació tot i que alguns pins que creixen sobre el seu cintell acabaran per destruir-lo.Forn In (zona nord)


Forn de la Coma Gran, bé dins la torrentera, a la part baixa, quan no falta molt per arribar al revolt de la carretera. S'hi accedeix per tiranys marcats. El seu estat no excessivament dolent, tot i que presenta un esbaldrec en la part superior/exterior del cintell. Té una boca ampla (1,15 m a la part més estreta) i parets gruixadades de 2'10, 2'20 m. L'olla presenta un diàmetre inferior d'uns 4,50 m.