Castell de CabreraTitularitat: Estat Espanyol    Terme municipal: Palma     Visible des del Castell d'Alaró?  Sí


 

SITUACIÓ

El castell de Cabrera està situat en el flanc est de la boca del port de l'illa major (Cabrera) de l'arxipèlag homònim (actualment Parc Nacional).

 

HISTÒRIA

Les primeres dades escrites que fan referència al castell serien una de l'any 1400 (de la qual la bibliografia no en dóna detalls), i una altra que diu que, almanco des de 1407, Guillem Saragossa tenia un castell que havia construït a Cabrera. Això, juntament amb la falta d'excavacions que puguin aportar altres dades, fan que es situï la construcció del castell a finals del s. XIV o en els primers anys del XV. 

 

La funció del castell no era tant defensar la illa, poc productiva, sinó atalaiar vaixells enemics, especialment de corsaris nord-africans i impedir, en la mesura del possible, que fessin servir el port com a plaça forta per als atacs a Mallorca. A tal efecte, hi havia tot un conjunt de senyals establerts per avisar les talaies del sud de Mallorca i informar fins i tot del nombre de vaixells detectats. De dia els senyals eren de fum i de foc el vespre.

 

Ser designat com a vigia del castell era una feina molt ben pagada en comparació amb altres feines semblants, però no la volia gairebé ningú perquè la majoria dels seus vigies acabaven morts a mans de pirates berberiscs. Només durant el s. XVI el castell fou enrunat i reconstruït més de deu vegades. El 1549, l'alaroner Miquel Mas Reynés és nomenat alcaid, amb salari de 160 lliures i amb l'obligació de mantenir tres guardes. Només un any després, les tropes de Dragut destrueixen el castell.

 

Poc a poc els fets de defensa es van espaiant i el 1715 té lloc el darrer episodi bèl·lic quan el castell fa ús de la seva artilleria contra l'esquadra enviada per Felip V per sotmetre Mallorca en el curs de la Guerra de Successió. A partir de llavors, el castell deixa de dependre de la Universitat de la Ciutat i del Regne de Mallorca i serà ocupat per guarnicions de l'exèrcit espanyol.

 

Des de 1809 fins a 1814, tot l'arxipèlag i per tant el castell també, és utilitzat com a camp de concentració de presoners de la Guerra del Francès, especialment francesos de la guerra de Bailén. Dels més de 9000 que hi arribaren, només 3600 foren recollits amb vida ja ben acabada la guerra.

 

 


Imatges de la bocana del port, que el castell defensava, des del punt més alt del mateix castell.

 


Vistes des del castell cap al nord (imatge esquerra) amb l'illa dels Conills en primer terme i la costa mallorquina al fons. La segona imatge, cap al sud-est, mostra les dimensions del port natural i les instal·lacions del moll.

 


Detall de la moderna escala d'accés i de la pedra de marès utilitzada per a construcció del castell, extreta de la mateixa illa i que presenta marques massòniques. S'ha d'observar que el portal no estava al nivell del terra per qüestions de seguretat. 

 


Imatges interiors del castell. Una de l'escala de caragol, adequada per ocupar poc espai i defensar-se amb avantatge dels atacants, i una altra d'una de les estances.

 


BIBLIOGRAFIA

 

Aparicio Pascual, Ángel (2012): El castell de l'illa de Cabrera. Col. Arbre del mar, Edicions Documenta Balear, Palma.

 

Font: Pons Valens, J. M. et altri (2001): Història i arqueologia de Cabrera. Palma Ciutat Educativa, Col. Eines, núm. 6 Ed. Ajuntament de Palma.